Haagse Kunstkring: Ledenpresentatie DADA

4 januari t/m 29 januari 2023

 

Houtsnede: "Tijd" in gemengde techniek.

4 t/m 29 januari 2023

De eerste jaarlijkse ledenpresentatie 2023 van de verschillende afdelingen vindt dit jaar plaats in januari. Het thema van dit jaar is DADA. De tentoonstelling van de afdeling Beeldende Kunst, Design & Architectuur is te zien van 4 t/m 29 januari 2023. 
Opening op zaterdag 7 januari 16.00 uur.

A DADA DeuxEpreuves OttovanRees

'Deux epreuves 1915', Otto van Rees

De eerste ledenpresentatie in dit nieuwe kalenderjaar heeft als thema DADA.
Dit uiteraard omdat in 2023 het precies 100 jaar geleden is dat DADA zich manifesteerde in de Haagse Kunstkring. Wat toen nog een in Nederland weinig bekende beweging was, was in het buitenland destijds al een fenomeen. Toen de Haagse Kunstkring in 1923 DADA een podium bood, betekende dat niettemin dat de vereniging duidelijk voorop liep in het tonen van vernieuwende kunst. Waarbij geldt dat ‘vernieuwende kunst’ eerder een predicaat is dat de kunstgeschiedenis de beweging heeft opgeplakt, dan dat er in 1923 zo over gesproken werd. 

Zo stelde Theo van Doesburg in zijn ‘Wat is Dada’? in 1923: “Dada is geen kunstbeweging” en: “Dada is de meest onmiddellijke uitdrukking van onzen vormloozen tijd en wil dat ook zijn.”
Het laatste citaat is om verschillende redenen belangrijk. Het geeft aan dat DADA niet los gezien kan worden van de tijd waarin het actueel was. Ontstaan in het neutrale Zürich in 1916 was DADA direct een beweging die de waanzin van de Eerste Wereldoorlog hekelde. Ook in de jaren na de oorlog speelde er genoeg om DADA nog enige tijd te laten voortbestaan. Uitingen van DADA waren speels, heftig, confronterend, ontregelend en soms ronduit politiek geïnspireerd. 

DADA als thema voor januari 2023 betekent dat we uitkijken naar nieuw werk van de kunstenaars van de Haagse Kunstkring dat, zoals van Doesburg het omschreef, getuigt van “…de meest onmiddellijke uitdrukking van onzen vormloozen tijd…”  Waarbij duidelijk mag zijn dat ‘onze vormloozen tijd’ een eeuw later opnieuw een zeer inspirerend onderwerp kan zijn.
DADA als thema leent zich zo voor een ruime interpretatie die weinig uitsluit. Daarnaast geldt dat de deelnemers aan DADA zich bezig hielden met zo ongeveer alle artistieke disciplines. Muziek, theater, dans, film en beeldende kunst, alles kon een plek krijgen. Een gegeven dat wonderwel aansluit bij de ambities van de Haagse Kunstkring, het podium voor alle disciplines. 

In de hele maand januari zullen speciale bijeenkomsten rond DADA worden georganiseerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens KlimaatExpo ’22  is mijn werk te zien in Kasteel Het Nijenhuis, Heino/Wijhe (Locatie van Museum De Fundatie)

Oplage foto "Dooi" :  5      https://klimaatexpo.nl/collectie/dooi/

Houtsneden in gemengde techniek. Titel: ' Verbinden '

De Haagse Kunstkring